Υδραυλικές Μελέτες

Διαθέτουμε μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 13 για Μελέτες  Υδραυλικών  Έργων (Εγγειοβελτικών  Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων) διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε όλο το φάσμα των υδραυλικών μελετών.

Αναλαμβάνουμε:

 • Υδρολογικές μελέτες λεκανών απορροής
 • Μελέτες διευθέτησης κοίτης ποταμών
 • Μελέτες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Μελέτες αποστραγγίσεων
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για όλες τις παραπάνω μελέτες.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού που εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων μιας περιοχής σε βάθος χρόνου (ανάλυση, διαστασιολόγηση και σχεδιασμός δικτύων ύδρευσης).

Καλύπτουμε το σύνολο των υδραυλικών μελετών που συνδέονται τόσο με το οδικό δίκτυο όσο και με τα υπόλοιπα έργα υποδομών.

Σε ότι αφορά τον τομέα της αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στη μελέτη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ανάλυση, διαστασιολόγηση και σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, σε πόλεις και οικισμούς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων).

 

Ορισμένα παραδείγματα μελετών μας:

Τροποποίηση και συμπλήρωση μελέτης ύδρευσης Δ.Ε Αμαλιάδας:

 • Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης της Αμαλιάδας
 • Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στο δημοτικό διαμέρισμα Δουνέικων Δ. Ήλιδας.)
 • Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στο δημοτικό διαμέρισμα Καρδαμά Δ. Ήλιδας.)
 • Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στο δημοτικό διαμέρισμα Καλυβίων – Ν. Ήλιδας Δ. Ήλιδας.

Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού Κακοταρίου (από Πρόδρομο –Σκλίβα- Σιμόπουλο – Εφύρα).

 • Αντιπληγματική μελέτη κεντρικού αγωγού (από Πρόδρομο έως Χάβαρι).

Υδραυλικές μελέτες κοινοτικών δρόμων περιοχής Τραγανού Δ. Πηνειού.

Υδραυλικές μελέτες περιφερειακών δρόμων περιοχής Τραγανού Δ. Πηνειού.

Υδραυλικές μελέτες έργων ανάπλασης περιοχής Δήμου Βαρθολομιού.

Υδραυλικές μελέτες περιοχής Παλλήνης.

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Αμαλιάδας:

 • Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων της ανατολικής περιοχής της πόλης της Αμαλιάδας
 • Σχεδιασμός 2 νέων τμημάτων αγωγών ακαθάρτων περιοχή Παπακαυκά
 • Επικαιροποίηση της μελέτης του 2007 για τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων που συνδέει τον οικισμό Ρομά στα Τσιχλέικα με υπάρχοντα αγωγό στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου Αμαλιάδας.
 • Επικαιροποίηση της μελέτης για την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Σαβαλίων και Αμπελόκαμπου και των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων τους στο υπό ολοκλήρωση δίκτυο του Δυτικού Κλάδου της Αμαλιάδας που καταλήγει στην ΕΕΛ.

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης όμβριων Δ.Ε Αμαλιάδας (μελέτη δικτύου όμβριων περιοχή Παπακαυκά Αμαλιάδας).