Συγκοινωνιακές Μελέτες

Διαθέτουμε μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 10 για Συγκοινωνιακές μελέτες δημοσίου ενδιαφέροντος και κατάλληλο εξοπλισμό .

Έχουμε μελετήσει:

 • Νέες οδούς (αστική και υπεραστική οδοποιία)
 • Βελτιώσεις υφιστάμενων οδών
 • Αναπλάσεις υφισταμένων οδών και πλατειών
 • Κυκλοφοριακούς κόμβους
 • Διαχείριση κυκλοφορίας
 • Πεζόδρομους – Ποδηλατοδρόμους
 • Σχεδίαση χώρων στάθμευσης
 • Οριζόντιες και κατακόρυφες σημάνσεις οδών

Κυκλοφοριακές Συνδέσεις

Αναλαμβάνουμε κυκλοφοριακές συνδέσεις:

 • Υπεραγορών – βιομηχανικών κτιρίων
 • Πρατηρίων υγρών καυσίμων
 • Καταστημάτων
Συγκοινωνιακές μελέτες - Τεχνικό Γραφείο Ρούμπα