Εμείς

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το γραφείο μας από το 1979 προσφέρει με συνέπεια υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής έργων ιδιωτικού και δημόσιου ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές.

Διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί και συνεργάτες αρχιτέκτονες αναλαμβάνουν υπεύθυνα το σχεδιασμό νέων κτιρίων, μελέτες αποκατάστασης μνημείων , παραδοσιακών κτιρίων και τον προσεισμικό έλεγχο υπαρχόντων κατασκευών.
Διαθέτουμε εξειδίκευση και πείρα στην εκπόνηση Μελετών Στατικής Αποτίμησης & Στατικής Επάρκειας για επισκευές & ενισχύσεις σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, και φέρουσα τοιχοποιία με Βάση τους ισχύοντες κανονισμούς (Ευρωκώδικες, ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΕΑΚ κλπ).

Με τον σύγχρονο εξοπλισμό μας εκπονούμε τοπογραφικές, συγκοινωνιακές και περιβαλλοντικές μελέτες για ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Διαθέτουμε άδεια ενεργειακού επιθεωρητή, εκπαιδευμένο προσωπικό και πιστοποιημένα προγράμματα που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών για εκπόνηση μελετών Ενεργειακής Απόδοσης και Ενεργειακής Πιστοποίησης.
Στόχος μας είναι η σχεδίαση κτιρίων που εξοικονομούν ενέργεια και είναι ανταποδοτικά στους χρήστες τους.

Το κατασκευαστικό μας συγκρότημα με τελευταίου τύπου μηχανήματα και έμπειρο προσωπικό αναλαμβάνει και εκτελεί αντισεισμικές και ενεργειακές ενισχύσεις κτιρίων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ρούμπας Δημήτριος
Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ενεργειακός Επιθεωρητής
Μελετητής Δημοσίων Έργων
Α.Μ ΤΕΕ 29694

Ρούμπα Δήμητρα
Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης
MSc Πολιτικών Μηχανικών EMΠ
Α.Μ ΤΕΕ 121509

Ρούμπας Λεωνίδας
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Α.Μ ΤΕΕ 125713

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πετρόπουλος Ιωάννης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Παναγιώτης Κ. Κολαΐτης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Καραβούλιας Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Greenspirit
Κωνσταντόπουλος Σωτήρης
Γεωπόνος

Μπηλιώνης Σάββας
Γεωλόγος