ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το γραφείο μας από το 1979 προσφέρει με συνέπεια υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής έργων ιδιωτικού και δημόσιου ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές.

Επιδιώκουμε συνεχώς την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ των ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε έργου μας, του χρονοδιαγράμματός του και του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ενημερωνόμαστε ώστε να σχεδιάζουμε και να μελετάμε έργα γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Χρησιμοποιούμε σύγχρονο εξοπλισμό και ειδικά προγράμματα μελετών.

Ανεξάρτητα του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του έργου που αναλαμβάνουμε στόχος μας είναι η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων των πελατών μας ή των συναδέλφων που μας το έχουν αναθέσει.

Ως σύμβουλοι μηχανικοί ανταποκρινόμαστε σε έργα που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και πολυπλοκότητα στην κατασκευή τους με συνέπεια, αφοσίωση και αξιοπιστία.

Διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί και συνεργάτες αρχιτέκτονες του γραφείου μας αναλαμβάνουν το σχεδιασμό νέων κτιρίων, μελέτες αποκατάστασης μνημείων , παραδοσιακών κτιρίων και τον προσεισμικό έλεγχο υπαρχόντων κατασκευών. Διαθέτουμε εξειδίκευση και πείρα στην εκπόνηση Μελετών Στατικής Αποτίμησης & Στατικής Επάρκειας για επισκευές & ενισχύσεις σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, και φέρουσα τοιχοποιία με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς (Ευρωκώδικες, ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΕΑΚ κλπ).

Εκπονούμε τοπογραφικές, συγκοινωνιακές, υδραυλικές και περιβαλλοντικές μελέτες για ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΠΕΑ) άμεσα και μπορούμε να σας ενημερώσουμε για όλα τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα Ενεργειακής Εξοικονόμησης για την οικία σας και να σας προτείνουμε τις λύσεις που σας ταιριάζουν. Στόχος μας είναι η σχεδίαση κτιρίων που εξοικονομούν ενέργεια και είναι ανταποδοτικά στους χρήστες τους.

Τέλος , το κατασκευαστικό μας συγκρότημα με τελευταίου τύπου μηχανήματα και έμπειρο προσωπικό αναλαμβάνει και εκτελεί αντισεισμικές και ενεργειακές ενισχύσεις κτιρίων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή τεχνικό πρόβλημα που σας απασχολεί.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ρούμπας Δημήτριος
Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ενεργειακός Επιθεωρητής
Μελετητής Δημοσίων Έργων
Α.Μ ΤΕΕ 29694

Ρούμπα Δήμητρα
Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης
MSc Πολιτικών Μηχανικών EMΠ
Μελετητής Δημοσίων Έργων
Ενεργειακός Επιθεωρητής
Α.Μ ΤΕΕ 121509

Ρούμπας Λεωνίδας
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
MSc Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές
Μελετητής Δημοσίων Έργων
Ενεργειακός Επιθεωρητής
Α.Μ ΤΕΕ 125713

Ρούμπας Αθανάσιος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός
Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πετρόπουλος Ιωάννης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Παναγιώτης Κ. Κολαΐτης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Καραβούλιας Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Greenspirit
Κωνσταντόπουλος Σωτήρης
Γεωπόνος

Μπηλιώνης Σάββας
Γεωλόγος