ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαθέτουμε μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 για την κατασκευή και λειτουργία κάθε έργου ή δραστηριότητας είναι απαραίτητη, σύμφωνα με την νομοθεσία, η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).
Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για όλες τις κατηγορίες των έργων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας.

Εκπονούμε περιβαλλοντικές μελέτες για:

  • Έργα Οδοποιίας
  • Λιμενικά έργα
  • Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου LPG)
  • Βιομηχανίες – βιοτεχνίες- επαγγελματικά εργαστήρια
  • Ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • Υπεραγορές (super markets), αθλητικές εγκαταστάσεις
  • Εκπόνηση μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων, για δραστηριότητες, οι οποίες παράγουν υγρά απόβλητα

Επίσης αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό βιολογικών καθαρισμών αποβλήτων εργοστασίων βιοτεχνιών κ.λ.π..

Περιβαλλοντικές Μελέτες - Τεχνικό Γραφείο Ρούμπα