Αντισεισμική ενίσχυση κτιρίων – Κατασκευαστικό συγκρότημα Gunite, Ενεμάτων, Πολυμερών

Δραστηριοποιούμαστε στις επισκευές & ενισχύσεις Διατηρητέων- Παραδοσιακών- και Σύγχρονων Κατασκευών διαθέτοντας πολυετή εμπειρία.

Το κατασκευαστικό μας συγκρότημα με τελευταίου τύπου μηχανήματα και έμπειρο προσωπικό υπό την επίβλεψη πολιτικών μηχανικών αναλαμβάνει και εκτελεί επεμβάσεις ενίσχυσης σύμφωνα με τις μελέτες και τις προδιαγραφές.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας μας είναι:

  • Gunite (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα)
  • Ανθρακονήματα
  • Ρητινενέσεις – Τσιμεντενέσεις
  • Χαλύβδινα ελάσματα
  • Αρμολογήμα προσόψεων
Αντισεισμικές ενισχύσεις - Τεχνικό Γραφείο Ρούμπα