ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ασχολούμαστε από το 1979  με μελέτες  τοπογραφίας ιδιωτικού  και δημοσίου  ενδιαφέροντος  με κατηγορία   πτυχίου 16 (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).

Το γραφείο μας καλύπτει όλα τα αντικείμενα που έχουν σχέση της Επιστήμης της Τοπογραφίας.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε έργα αποτυπώσεων οδών , σχεδίων πόλεων , οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων, με συμμετοχή σαν μελετητές στη σύνταξη του εθνικού κτηματολογίου.

Με τον σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό μας , διεκπεραιώνουμε την αποτύπωση παντός είδους εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου για χρήση ιδιωτική, συμβολαιογραφική, δικαστική, για εγκρίσεις δασαρχείου και για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Συντάσουμε τοπογραφικά μεγάλης κλίμακας και ειδικές αποτυπώσεις κτιρίων και μνημείων με σύγχρονο εξοπλισμό: GNSS  δέκτες, Drone , 3d scanning.

 

Αναλαμβάνουμε:

 • Κατάτμησης γηπέδων
 • Οριοθέτησης οικοπέδων – αγροτεμαχίων – εκτάσεων – κατασκευών
 • Καθορισμός αιγιαλού & παραλίας
 • Πράξεις χαρακτηρισμού
 • Πράξεις τακτοποίησης – αναλογισμού- προσκύρωσης
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Χάραξη ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών τετραγώνων
 • Σήμανση επί εδάφους ορίων οικοπέδων-αγροτεμαχίων.
 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών / οικοδομικών γραμμών.
 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων και κάθε είδους κατασκευής.
 • Υψομετρικές μελέτες
 • Εφαρμογές φωτογραμμετρίας και φωτοερμηνείας.
 • Ογκομετρήσεις χωματισμών τεχνικών έργων.
Τοπογραφικά - Τεχνικό Γραφείο Ρούμπα
Τοπογραφικά 2 - Τεχνικό Γραφείο Ρούμπα
Τοπογραφικά 11 - Τεχνικό Γραφείο Ρούμπα

Κτηματολόγιο – Εφαρμογές Κτηματολογίου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επικαιροποιημένη και πραγματική αποτύπωση των ιδιοκτησιών σας, ώστε υπεύθυνα και με ορθό τρόπο να γίνει η δήλωση των περιουσιών σας.

Η ορθή υποβολή των τεχνικών στοιχείων της αίτησης κτηματογράφησης, (οικόπεδα, κατοικίες, κτίσματα) κατοχυρώνει την ιδιοκτησία , μειώνει το ενδεχόμενο να υπάρχουν σφάλματα και λάθη, που συνεπάγονται υψηλό κόστος, κόπο και χρόνο.

Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τα πραγματικά μεγέθη των ιδιοκτησιών τους και αυτό μπορούμε να σας το διασφαλίσουμε με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο.

Κτηματολόγιο - Τεχνικό Γραφείο Ρούμπα

Δασικοί Χάρτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει οποιαδήποτε υπόθεση ώστε υπεύθυνα και με ορθό τρόπο να γίνει η υποβολή αντιρρήσεων και ενστάσεων που αφορούν τους δασικούς χάρτες.

Οι αντιρρήσεις – ενστάσεις αφορούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση του δασικού χαρακτήρα των εμφανιζομένων στο χάρτη δασικών εκτάσεων.

Οι έχοντες το έννομο συμφέρον (πληρώνοντας το τέλος αντιρρήσεων), μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους.
Το γραφείο μας, σε συνεργασία με έμπειρους δασολόγους , μπορεί να αποδείξει τον πιθανό «μη δασικό» χαρακτήρα της υπό εξέταση περιοχής αναλαμβάνοντας τη μελέτη φωτοερμηνείας της έκτασής σας.
Αντίστοιχα, αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν την αλλαγή χρήσης εκτάσεων που εκχερσώθηκαν από το 1975 έως το 2007, όπου και παραχωρείται η έγκριση επέμβασης από τη Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 47Β του ν. 998/79.

Επίσης συντάσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και μελέτες για την εξαγορά εκτάσεων δασικού χαρακτήρα , εφόσον αυτή έχει χαρακτηριστεί ως ΔΑ (δηλαδή δασική στο παρελθόν και άλλης μορφής σήμερα) ή ΧΑ (χορτολιβαδική στο παρελθόν και άλλης μορφής σήμερα) και η εκχέρσωσή της για γεωργική καλλιέργεια έχει γίνει πριν από την 11η Ιουνίου 1975, έτσι ώστε η έκταση αυτή να εξαιρεθεί της προσωρινής κύρωσης του χάρτη.

Δασικοί χάρτες - Τεχνικό Γραφείο Ρούμπα

Φωτοερμηνείες

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες αναλαμβάνει μελέτες φωτοερμηνείας οποιουδήποτε αντικειμένου.
Διαθέτουμε κατηγορία μελετητικού πτυχίου 16 (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).
Η μελέτη φωτοερμηνείας αποτελεί ένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να δώσει, για συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκριτικά-συνδυαστικά για διάφορες χρονολογίες, απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν:

 • Φωτοερμηνεια-ύπαρξη-ή-μη-δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων ή άλλων κατασκευών
 • Ένσταση στην ανάρτηση των Δασικών Χαρτών
 • Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθηκών
 • Ορισμό γραμμής αιγιαλού στο & ρεμάτων
 • Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες
 • Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών – καταπατήσεις
 • Εφαρμογή Τίτλων ιδιοκτησίας και Εντοπισμός Ιδιοκτησίας
Φωτοερμηνείες - Τεχνικό Γραφείο Ρούμπα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το γραφείο μας καλύπτει όλα τα αντικείμενα που έχουν σχέση της Επιστήμης της Τοπογραφίας.

Διαθέτουμε όλες τις νέες τεχνολογίες που υπάρχουν και αναπτύσσονται έχοντας σχέση με την επιστήμη του τοπογράφου μηχανικού (drone & 3d scanning )και μαζί με τους συνεργάτες μας έχουμε τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών και εφαρμογών για ειδικές αποτυπώσεις κτιρίων και μεγάλης κλίμακας τοπογραφικά έργα.

Αποτυπώσεις - Τεχνικό Γραφείο Ρούμπα