Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το γραφείο μας διαθέτει άδεια πιστοποιημένου ενεργειακού επιθεωρητή, εκπαιδευμένο προσωπικό και πιστοποιημένα προγράμματα που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών για εκπόνηση μελετών Ενεργειακής Απόδοσης και Ενεργειακής Πιστοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας.

Ο ΚΕΝΑΚ διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Μεταξύ των άλλων θεσπίζει τα ενεργειακά πιστοποιητικά κι έτσι τα κτίρια κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση την ενεργειακή τους συμπεριφορά.

Οι νέες οικοδομικές άδειες απαιτούν μελέτη ΚΕΝΑΚ. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτείται για όλα τα κτίρια.

• Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
• Υφιστάμενα: για κάθε πώληση – αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση – αγορά τμήματος κτιρίου,
• για ενοικιάσεις κτιρίων

Η έκδοση ΠΕΑ είναι ακόμα υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ”.

energeiaka-roumpa

Τρέχον Εξοικονομώ

Εξοικονομώ 2023

Δείτε λεπτομέρειες για το τρέχον πρόγραμμα Πατείστε εδώ

Εξοικονομώ – ανακαινίζω για νέους

Δείτε λεπτομέρειες για το τρέχον πρόγραμμα Πατείστε εδώ