Στατική μελέτη βιομηχανικού κτιρίου και σύμμικτου διώροφου κτιρίου.

Με τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου αναλάβαμε την σύνταξη στατικών μελετών για την ανέγερση μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου & σύμμικτου διώροφου κτιρίου.

Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων είναι 1200τ.μ και πρόκειται να καλύψουν ανάγκες βιομηχανίας σε χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και γραφείων.