Μελέτη & επισκευή διώροφου οικίας στην Πάτρα υπο συνθήκες καθιζήσεων

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης ήταν η μελέτη και επισκευή  διωρόφου οικίας στην Πάτρα.

Το κτίσμα είχε υποστεί σημαντικές βλάβες λόγω καθιζήσεων από ελλιπή μέτρα αντιστήριξής του κατά την κατασκευή γειτονικής οικοδομής.

Αναλάβαμε την στατική ανάλυση και επίλυση του κτιρίου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων , τεκμηριώθηκαν οι βλάβες αφού προηγήθηκε παρακολούθηση των καθιζήσεων και προτάθηκαν οι παρεμβάσεις ενίσχυσης για άρση της επικινδυνότητας.

Το κτίσμα υποθεμελιώθηκε με οπλισμένους πασσάλους  σκυροδέματος και στη συνέχεια ενισχύθηκε με οπλισμένους μανδύες Gunite και τσιμεντενέσεις στις φέρουσες τοιχοποιίες του από το κατασκευαστικό μας συγκρότημα.

Μελέτη & επισκευή διωρόφου οικίας - 5
Μελέτη & επισκευή διωρόφου οικίας - 4