Διόρθωση αρχικών εγγραφών και σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών

Με διατάξεις του νόμου 5076/2023, συμπληρώνεται η διαδικασία διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών και παρατείνεται η προθεσμία άσκησης αγωγών διόρθωσης πρώτων εγγραφών

Οι σχετικές διατάξεις:

Νόμος 5076/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 207/13.12.2023
Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Νόμος 5076/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 207/13.12.2023

ktimatologio-ekprothesmes