Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» Εκδόθηκαν οι αρχικοί πίνακες κατάταξης