ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Διαθέσιμη η εφαρμογή συμψηφισμού προστίμων για τα αυθαίρετα
07-07-2015
Διαθέσιμη η εφαρμογή συμψηφισμού προστίμων για τα αυθαίρετα
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ πρόκειται για μία εφαρμογή που δίνει στους πολίτες ένα επιπλέον κίνητρο να συνεργαστούν με το μηχανικό τους και να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου 4178 για τα αυθαίρετα, οι διατάξεις του οποίου πρόσφατα κρίθηκαν συνταγματικές από το ΣτΕ. Οι πολίτες πλέον μπορούν να συμψηφίσουν το μισό του προστίμου του αυθαιρέτου τους με εργασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. «Στόχος όλων μας είναι αφενός τα αυθαίρετα να συμμετέχουν στην προσπάθεια της χώρας για εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου οι αυθαίρετες κατασκευές να αποκτήσουν τη στατική ασφάλεια που απαιτείται με επίβλεψη μηχανικού», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4178/2013 δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του ειδικού προστίμου.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, οι εργασίες και δαπάνες που καλύπτονται, αφορούν για τη μεν ενεργειακή αναβάθμιση την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για τη δε στατική επάρκεια τις εργασίες και δαπάνες για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, «με το νόμο 4178 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, γίνεται ένα ουσιαστικό και μελετημένο βήμα για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος των αυθαιρέτων. Χωρίς να αυξηθούν τα πρόστιμα, καθιερώθηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με βασικό στόχο την καταγραφή όλων των αυθαιρέτων της χώρας. Ταυτόχρονα προωθείται ο θεσμός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και ξεκινά σε λίγο καιρό η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. Η νέα ηλεκτρονική εποχή, με έλεγχο και καταγραφή του δομημένου χώρου σε όλη την επικράτεια έχει ξεκινήσει. Έτσι καταπολεμάμε παθογένειες δεκαετιών. Με πρώτη αυτή των αυθαιρέτων.»

Αυτή η ρύθμιση του νόμου 4178 μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τους πολίτες, καθώς θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος που πληρώνουν και θα αυξήσουν την ασφάλεια στα ακίνητά τους. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την οικονομία και να οδηγήσει στη διατήρηση ή ακόμη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο της οικοδομής, ενώ παράλληλα είναι ωφέλιμη για τη χώρα και το περιβάλλον, διότι προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας και την ασφάλεια των οικοδομών.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ για τη διαχείριση των δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του Ν.4178/2013.
Πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Αμαλιάδας
10-06-2015
Πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Αμαλιάδας
Ο δήμος Ήλιδας, ενημέρωσε ότι μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Αμαλιάδας (Τόμος 1590, αρ. 45), η υπ΄ αρ. πρωτ. 319174/9567/17-02-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών Δυτικής Ελλάδας, για «Κύρωση της υπ΄ αρ. 1/1997 Πράξης Εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου επέκτασης του (τέως) Δήµου Αµαλιάδας Ν. Ηλείας».

Οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται στα αραιοδομημένα τμήματα της επέκτασης, δύνανται να ενημερώνονται για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα ακίνητά τους λόγω της ανωτέρω μεταγραφής, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας του Δήμου Ήλιδας.
Έναρξη υποδοχής αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) στο δίκτυο χαμηλής τάσης
22-04-2015
Έναρξη υποδοχής αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) στο δίκτυο χαμηλής τάσης
Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης AΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ 24461 (ΦΕΚ Β΄3583/31.12.2014) αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων ότι η υποδοχή σχετικών αιτημάτων σύνδεσης θα ξεκινήσει στις 08.05.2015.

Σε πρώτη φάση ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποδεχτεί μόνο αιτήματα σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης και για μέγιστη ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 100 kWp στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά , 50 kWp στην Κρήτη και 20 kWp στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στις αρμόδιες τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ με συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Αίτησης και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων.

Με νεότερη ανακοίνωση ο ΔΕΔΔΗΕ θα προσδιορίσει την ημερομηνία έναρξης καθώς και τις θέσεις υποδοχής των αιτημάτων σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης, μετά την επίλυση των πλέον σύνθετων τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνδέσεις αυτές.

Εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ σχετικό πληροφοριακό υλικό (Πληροφοριακό Δελτίο, Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Υπόδειγμα Σύμβασης Σύνδεσης, Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων κλπ).
Πασχαλινές ευχές
06-04-2015
Πασχαλινές ευχές
Σας ευχόμαστε Χαρούμενο Πάσχα και Καλή Ανάσταση !!!
ΚΑΠΕ: Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης «εργαλείο» εξοικονόμησης στις κατοικίες
07-03-2015
ΚΑΠΕ: Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης «εργαλείο» εξοικονόμησης στις κατοικίες
Το περιεχόμενο των παρουσιάσεων, που εστίασαν στο ευρωπαϊκό έργο REQUEST2ACTION, στο θεσμικό πλαίσιο και στις προοπτικές, όσο και στην αξιοποίηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς της ελληνικής αγοράς, έδωσε στη δημοσιότητα το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΑΠΕ διοργάνωσε στις 26 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: "Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ως εργαλείο εξοικονόμησης στις κατοικίες", στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REQUEST2ACTION.

Δείτε τις Παρουσιάσεις - Ομιλίες
Παράταση έναν χρόνο για τακτοποίηση αυθαιρέτων- Ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης
29-01-2015
Παράταση έναν χρόνο για τακτοποίηση αυθαιρέτων- Ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης
Παρατείνεται για έναν χρόνο, μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2016, η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων.
Παράλληλα δίνεται επιπλέον παράταση δύο ετών σε μηχανικούς και σε ιδιοκτήτες για την υποβολή των σχεδίων που συνοδεύουν τη δήλωση αυθαιρέτου. Η ρύθμιση αφορά όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων εκτός από τις μικρές αυθαιρεσίες που δεν αυξάνουν τον όγκο και την επιφάνεια του κτίσματος, καθώς γι' αυτές δεν υπάρχουν προθεσμίες.

Σύμφωνα με τον νόμο 4178/2013, η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης έληγε στις 8 Φεβρουαρίου 2015. Παλαιότερη υπουργική απόφαση όριζε επίσης πως τα σχέδια και τα έγγραφα που υποχρεωτικά υποβάλλονται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της «νομιμοποίησης» του αυθαιρέτου θα πρέπει να κατατεθούν εντός έξι μηνών από την υποβολή της δήλωσης τακτοποίησης. Τώρα, με την υπουργική απόφαση που υπογράφεται, δίδεται η δυνατότητα στον μηχανικό να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσα σε δύο χρόνια από τη (νέα) καταληκτική ημερομηνία της τακτοποίησης (8.2.2016), δηλαδή τον Φεβρουάριο 2018.

Επίσης, μέσα στον Φεβρουάριο 2015 ξεκινά η εφαρμογή του ηλεκτρονικού τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών, ενώ μέχρι τον προσεχή Μάρτιο αναμένεται και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας για τα υφιστάμενα κτίρια που θα αφορά και τα αυθαίρετα, αφού σε αυτά θα εφαρμοστεί κατά προτεραιότητα. Σχέδια και ηλεκτρονική ταυτότητα θα είναι αναγκαία για τις μεταβιβάσεις ακινήτων και οι αρμόδιοι του υπουργείου πιστεύουν πως θα χρειαστεί οπωσδήποτε ένα εξάμηνο μέχρι να συνηθίσει η αγορά τα νέα ηλεκτρονικά εργαλεία.
Οι Ευχές μας
24-12-2014
Οι Ευχές μας
Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ο Kαινούργιος Xρόνος να φέρει Υγεία , Αγάπη, Ευτυχία , Δημιουργικότητα & Επιτυχίες σε όλους μας!!!
Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα
01-11-2014
Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα
Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1457Β΄/2014 εγκρίθηκε η εφαρμογή και η χρήση σε όλα τα ιδιωτικά και Δημόσια έργα των Ευρωκωδίκων και των Εθνικών Προσαρτημάτων τους ως Ελληνικά πλέον Πρότυπα. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων ως κανονιστικών κειμένων για τον σχεδιασμό και την μελέτη νέων φερουσών κατασκευών καθώς και για την αποτίμηση και ανασχεδιασμό των υφιστάμενων φερουσών κατασκευών. Επίσης, αίρειται η υποχρεωτικότητα εφαρμογής των μέχρι σήμερα ισχύοντων ΕΑΚ, ΕΚΩΣ, ΚΤΣ κ.λ.π. και πλέον ο κύριος του έργου επιλέγει το πλαίσιο των κανονισμών σχεδιασμού και μελέτης για το έργο ανάμεσα σε Ευρωκώδικα και υφιστάμενους Ελληνικούς κανονισμούς.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ
Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων του νόμου 4178 με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας
28-09-2014
Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων του νόμου 4178 με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας
Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν πλέον και τυπικά τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το 50% του προστίμου προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ενισχύσουν στατικά τα κτίρια τους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς υπέγραψαν την κοινή υπουργική απόφαση για τον συμψηφισμό του 50% τού προστίμου.


Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των αυθαιρέτων κτιρίων οι εργασίες και οι δαπάνες που καλύπτονται αφορούν την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Για τη στατική επάρκεια οι εργασίες αφορούν την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).

Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν τόσο το κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανόμενων των ανοιγμάτων, όσο και τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Η ρύθμιση αφορά όλα τα αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν έως το 2003 αλλά και τα λιθόκτιστα κτίρια που κτίστηκαν πριν από την 28η Ιουλίου 2007 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του τελευταίου νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων (ν.4178/2013). Το μέτρο αυτό δεν ισχύει για τα κτίρια που οι ιδιοκτήτες τους έχουν λάβει γι’ αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.

Ο συμψηφισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση διενεργείται για το ποσό έως το 50% του ειδικού φόρου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου και εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% του κτιρίου αναφοράς.

Το αν τηρήθηκαν ή όχι οι προϋποθέσεις που προβλέπονται διαπιστώνεται από τη διενέργεια δυο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο. Η πρώτη γίνεται μετά την υπαγωγή του κτιρίου στο νόμο 4178/2013 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Για την ενεργειακή αναβάθμιση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: αίτηση του ιδιοκτήτη, αντίγραφο της άδειας δόμησης, τα παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, τα αντίγραφα των δυο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, το πόρισμα –δήλωση του ενεργειακού επιθεωρητή που έκανε το δεύτερο έλεγχο και υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη.

Για τη στατική ενίσχυση απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: αίτηση του ενδιαφερόμενου, τα παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, θεωρημένη έγκριση εργασιών στατικής ενίσχυσης, πόρισμα του ελεγκτή δόμησης και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη.

Σύνδεσμοι:

Δηλώσεις Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά

ΦΕΚ B 2440 - 15.09.2014
Το σπίτι του μέλλοντος... CityHome: Δείτε πως θα είναι (video)
09-06-2014
Το σπίτι του μέλλοντος... CityHome:  Δείτε πως θα είναι (video)
Το, πραγματικά εντυπωσιακό αν και μακρινό ακόμη, σπίτι του μέλλοντος παρουσίασε το Media Lab του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα.

Το CityHome, όπως ονομάζεται το project, το οποίο προς το παρόν βρίσκεται σε φάση έρευνας και ανάπτυξης θα εκτείνεται σε έναν χώρο που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη του. Αν δηλαδή εκείνος έχει ανάγκη από ύπνο, με μια απλή χειρονομία ένα συρτάρι γίνεται κρεβάτι. Αν, πάλι, χρειαστεί περισσότερο χώρο λόγω προσέλευσης φίλων, τότε και το σπίτι... επεκτείνεται, προσαρμοζόμενο στις νέες απαιτήσεις.

Η τεχνολογία πίσω από το CityHome, στηρίζεται κυρίως στον λεγόμενο RoboWall, ένα σύστημα που επαναδιαμορφώνει την κατοικία μέσω συρόμενων επίπλων, ώστε ο χώρος να μεταλλάσσεται από μια κρεβατοκάμαρα, σε τραπεζαρία, κουζίνα κλπ.

Παράλληλα, οι χειρονομίες στις οποίες ανταποκρίνεται το σπίτι, μπορούν, μέσω των σαρωτών, να ελέγξουν την ένταση του φωτισμού, τη θέρμανση και πολλές ακόμα λειτουργίες.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο δημιουργικού του προγράμματος, Κεντ Λάνσον, το project αναμένεται να βρει πολλές εμπορικές εφαρμογές, στο προσεχές μέλλον.

Δείτε πως θα είναι (video) CityHome

πηγή http://www.b2green.gr
Σελίδες 1  2  3  4